Διαμερίσματα


Πακέτο εφαρμογής το οποίο προτείνεται για κλασσικά διαμερίσματα από 20m2-100m2. Το πρόγραμμα εφαρμογής καταπολέμά συνήθη προβλήματα παρασίτων όπως κατσαρίδες όλων των ειδών, ακάραια, αιμομυζητικά έντομα.

Διαδικασία υλοποίησης εφαρμογής

  • Μελέτη του χώρου από υπεύθυνο επιστήμονα.
  • Επέμβαση στο χώρο ανάλογα με το πρόβλημα και την έκταση αυτού.

Συνήθεις τεχνικές καταπολέμησης

  • Χρήση ψεκαστήρα προπιέσεως
  • Χρήση Gel
  • Κρυονική μέθοδος

Χώροι εφαρμογής προγράμματος: κουζίνα, μπάνιο, μπαλκόνια, συφώνια και κατόπιν συνεννόησης ψεκασμός περιμετρικά εσωτερικά του διαμερίσματος με εγκεκριμένα φάρμακα από το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης.

Διάρκεια αποτελεσματικότητας εφαρμογής

3 - 4 μήνες (ανάλογα με τις συνθήκες συντήρησης)

Προτεινόμενες επαναληπτικές εφαρμογές

ανάλογα με το πρόβλημα και τις συνθήκες καθαριότητας και υγιεινομικής του χώρου.