Απεντόμωση


Απεντόμωση είναι οι εφαρμογές που πραγματοποιούμε  για την αντιμετώπιση εντόμων υγειονομικής σημασίας, όπως κατσαρίδες, κουνούπια, μύγες, κοριοί, τσιμπούρια, σκόροι κλπ.

Δυο μεθόδοι καταπολέμησησης

 1. Χημική καταπολέμηση
  • Η χημική καταπολέμηση περιλαμβάνει απεντόμωση για έρποντα και ιπτάμενα έντομα ( όπως μυρμύγκια, κατσαρίδες, αιμομυζητικά έντομα).
  • Οι μέθοδοι καταπολέμησης πραγματοποιούνται με ειδικά εγκεκριμένα σκευάσματα από το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης.
 2. Οικολογική καταπολέμηση
  • Η οικολογική  καταπολέμηση περιλαμβάνει απεντόμωση για έρποντα έντομα (όπως μυρμύγκια, κατσαρίδες και κοριούς), χωρίς τη χρήση χημικών σεσκευασμάτων με ειδικά μηχανήματα.

Ανάλυση υπηρεσιών

 1. Χρήση ψεκαστήρα προπιέσεως
  • Ψεκαστήρες προπιέσεως  με ολόκληρο το δοχείο, το οποίο βρίσκεται υπό πίεση κατά την λειτουργία. Η πίεση δημιουργείται πριν τον ψεκασμό με χειροκίνητους εμβολισμούς.
  • Ανάλογα με τη φύση και έκταση του προβλήματος επιλέγετε το κατάλληλο σκεύασμα ή συνδυασμός στη σωστή αναλογία και ψεκάζονται συγκεκριμένοι χώροι (όπου κρίνετε απαραίτητο από το συνεργείο).
 2. Εφαρμογή με επίχρισμα
  • Ειδκή καταπολέμηση με χρήση πινέλου για δροσόφυλλα και οικιακή μίγα.
 3. Χρήση Gel.
  • Ειδική καταπολέμηση με gel για ψιλό κατσαριδάκι και μερμύγκια.
  • Η εφαρμογή πραγματοποιείται με ειδικό πιστόλι το οποίο διαχέει το gel (χρησιμοποιείτε για πρόληψη και για καταπολέμηση)
 4. Κρυονική μέθοδος [περισσότερες πληροφορίες]
  • Μέθοδος οικολογικής καταπολέμησης για απεντόμωση.
  • Ψεκασμός με διοξείδιο του άνθρακα στα σημεία που συγκεντρώνονται τα έντομα.
  • Χρησιμοποιείτε μηχάνημα με ειδικά σχεδιασμένο ακροφύσιο και ηψηλή ταχύτητα εφαρμογής η οποία μετατρέπει  το υγρό CO2 σε μορφή ξηρού πάγου με θερμοκρασία -78°C, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο των εντόμων.
 5. Εκνεφωτήρες ψυχρού και θερμού τύπου
 6. Χρήση φορητού  ηλεκτροκίνητου και βενζινοκίνητου  εκνεφωτήρα  ψυχρής και θερμής εκνέφωσης για επαγγελματική χρήση
  • Ιδανικός για εφαρμογή απολυμαντικών ή εντομοκτόνων σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, αποθήκες, νοσηλευτικούς χώρους κλπ.
espa