Απολύμανση


Απολύμανση είναι οι εφαρμογές που κάνουμε για την αντιμετώπιση των μικροβίων και των βακτηρίων. Στόχος της απολύμανσης ειναι η εξάλειψη του μικροβιακού φορτίου του χώρου ενδιαφέροντος.

Η απολύμανση γίνεται με δύο τρόπους

  1. με ψεκαστήρα προπιέσεως
  2. εκνεφωντήρα ψυχρού τύπου

ανάλογα με το χώρο και το πρόβλημα.

espa