Μυοκτονία


Μυοκτονία είναι οι εφαρμογές που πραγματοποιούμε για την αντιμετώπιση των τρωκτικών. Η ταχύτητα και η συχνότητα πολλαπλασιασμού των τρωκτικών (ποντίκια, αρουραίοι) σε συνδυασμό με τους υγειονομικούς κινδύνους που εγκυμονούν οι πληθυσμοί τους, καθιστούν αναγκαία την πρόληψη και καταπολέμηση τους.

Η συστηματική εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης (ΙΡΜ, Integrated Pest Management) είναι απαραίτητη για

 1. Προστασία των χώρων
 2. Καθαρισμό και τακτοποίηση
 3. Συστηματικό έλεγχο και καταγραφή
 4. Εφαρμογή μεθόδων μείωσης του πληθυσμού

Ανάλυση υπηρεσιών

 1. Χρήση απωθητικών μέσων
  • Η καταπολέμηση με χρήση απωθητικών μέσων, ανάλογα με τη φύση και το σημείο που παρουσιάζονται τα τρωκτικά περιλαμβάνει:
   • συσκευές παραγωγής υπέρηχων
   • συσκευές ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων
   • χημικά σκευάσματα
   • δονητές
   • ηλεκτρικές ζώνες-φραγμοί
 2. Χρήση παγίδων
  • Η καταπολέμηση με χρήση παγίδων αποτελούν μια αποτελεσματική εφαρμογή στην πρόληψη και καταπολέμηση των τρωκτικών.
  • Υπάρχουν τριών ειδών παγίδες:
   • Παγίδες κόλλας
   • Μηχανικές παγίδες
   • Ηλεκτρικές παγίδες.
  • Έχουν μεγάλη αποτελεσματικότητα και προσφέρουν άμεση καταπολέμηση και απομάκρυνση των παγιδευμένω τρωκτικών (έτσι αποφεύγονται οι δυσάρεστες οσμές σε περίπτωση νεκρών ποντικιών ή αρουραίων σε  δυσπρόσιτα μέρη).   
  • Η χρήση παγίδων τέτοιου τύπου είναι οικολογική καθώς δεν χρησιμοποιούνται χημικά σκευάσματα.
 3. Χρήση δολωματικών σταθμών
  • Χρήση δολωματικών σταθμών προσομοιάζοντας τουε  με τόπους αναζήτησης τροφής των τρωκτικών. Πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικού δολώματος (ανάλογα με το είδος του τρωκτικού) το οποίο τοποθετείται εσωτερικά του σταθμού. Προστατεύει το δόλωμα από ανθρώπινη επαφή και κατοικίδια.
espa