Εταιρεία


Η Υγειονομική Solutions δραστηριοποιείται στην οργάνωση και υποστήριξη προγραμμάτων  υγειονομικής προστασίας  με σκοπό  την καταπολέμηση, τη πρόληψη και τη προφύλαξη από κάθε είδους παράσιτα.

Κάθε πρόγραμμα υγειονομικών εφαρμογών, απεντόμωσης ή μυοκτονίας σχεδιάζεται με βάση τις  ανάγκες κάθε χώρου. Πριν από την υλοποίηση πραγματοποιείται ειδική μελέτη από υπεύθυνο επιστήμονα. Κατόπιν ακολουθεί πρόταση με βάση το είδος και την έκταση του προβλήματος. Χρησιμοποιούνται δυο τρόποι εφαρμογών απεντομώσεων: η χημική καταπολέμηση και η οικολογική καταπολέμηση.

Τα προγράμματα εφαρμογών απευθύνονται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις και καλύπτουν όλα τα συνήθη προβλήματα των αστικών και εξοχικών περιοχών.

Η εταιρεία διαθέτει πιστοποιημένο επιθεωρητή με ISO:22000 και HACCP,  για τη μελέτη και τη σύνταξη φακέλου παρασιτοκτονίας όπως αυτός ορίζεται από τον υγειονομικό κώδικα.

O συνδυασμός της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών  με τις ανταγωνιστικές τιμές καθιστούν την Υγειονομική Solutions έναν αξιόπιστο και αποτελεσματικό συνεργάτη.

espa