Παροχές


Πακέτα εφαρμογών για επαγγελματικούς και οικιακούς χώρους προσαρμοσμένα σε κάθε περίπτωση. 

Κάθε πρόγραμμα υγειονομικών εφαρμογών, απεντόμωσης ή μυοκτονίας σχεδιάζεται με βάση τις ανάγκες του χώρου.

  • Πριν από την υλοποίηση πραγματοποιείται ειδική μελέτη από υπεύθυνο επιστήμονα.
  • Κατόπιν ακολουθεί πρόταση με βάση το είδος και την έκταση του προβλήματος.
  • Χρησιμοποιούνται δυο τρόποι εφαρμογών απεντομώσεων: η χημική καταπολέμηση και η οικολογική καταπολέμηση.
espa