Υπηρεσίες


Η Υγειονομική Solutions παρέχει υπηρεσίες που συνδυάζουν ποιότητα και αποτελεσματικότητα.

Εφαρμογές απολύμανσης, μυοκτονίας, απεντόμωσης και υπηρεσίες συντηρήσης - αναγομώσης πυροσβεστήρων.

  • Απολύμανση είναι οι εφαρμογές που κάνουμε για την αντιμετώπιση των μικροβίων και των βακτηρίων.
  • Μυοκτονία είναι οι εφαρμογές που πραγματοποιούμε για την αντιμετώπιση των τρωκτικών.
  • Απεντόμωση είναι οι εφαρμογές που πραγματοποιούμε για την αντιμετώπιση εντόμων υγειονομικής σημασίας, όπως κατσαρίδες, κουνούπια, μύγες, κοριοί, τσιμπούρια, σκόροι κλπ.
espa